Privacy Statement

Algemeen
Het Schwarzwald en gelieerde ondernemingen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om rechtstreeks of indirect een specifieke persoon te identificeren. U bent niet verplicht om Het Schwarzwald de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, maar als u ervoor kiest om ze niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet of niet goed laten zien welke producten en diensten we u te bieden hebben, of uw reservering of aanvraag verwerken en/of bevestigen.

Het Schwarzwald kan persoonsgegevens verzamelen vanaf diverse informatiebronnen, te weten:

– Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt;
– Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen;
– Persoonsgegevens die we vanaf andere informatiebronnen verzamelen.

Verwerking
In het kader van een aanvraag, opdracht of anderszins kan en zal Het Schwarzwald een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat veelal om:

  • Voor- en achternaam
  • (post)adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailgegevens
  • Overige (persoons)gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van uw reservering, aanvraag of andere diensten- en werkzaamheden.

Cookies
Op de websites van Het Schwarzwald en gelieerde ondernemingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).Cookies worden met name gebruikt om bepaalde instellingen voor een volgend website bezoek te onthouden, of om voor het functioneren van onze websites benodigde gegevens van de ene pagina naar de andere over te dragen. Cookies worden op websites van Het Schwarzwald en gelieerde ondernemingen niet gebruikt om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Google Analytics
De websites van Het Schwarzwald en gelieerde ondernemingen kunnen gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Het Schwarzwald te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
Het Schwarzwald heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden
In beginsel worden uw gegevens niet gedeeld met derden tenzij dit ten behoeve van de uitvoering van uw reservering of arrangement nodig is. U zou kunnen denken aan het reserveren van een externe busmaatschappij of taxidienst, een activiteit of dienst die u bij een van onze partners of gelieerde ondernemingen onderneemt.

Bewaartermijnen
Het Schwarzwald bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie.
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren.

Uw rechten
U heeft het recht om geïnformeerd te worden en Het Schwarzwald te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en deze te verbeteren en/of aan te vullen. Tevens heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden op verplaatsbaarheid van gegevens, om vergeten te worden, op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op bezwaar. Ook heeft u het recht op intrekking van uw toestemming. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende instantie over de manier waarop wij u persoonsgegevens verwerken.

Een dergelijk verzoek kunt indienen per e-mail via info@hetschwarzwald.nl . Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Het Schwarzwald B.V. 
Markeloseweg 115, 
7461 PB, Rijssen

U kunt uw verzoek ook per e-mail richten aan info@hetschwarzwald.nl . Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mailservice, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Het Schwarzwald kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen via e-mail aan info@hetschwarzwald.nl of per telefoon via +31 (0)548 – 518 505.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde worden toegezonden.